Susisiekimo ministerija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) išvadą dėl Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (PKPD) vykdomo 10 mln. eurų vertės Kybartų pasienio kontrolės punkto modernizavimo projektavimo ir statybos viešojo pirkimo, nurodė PKPD nedelsiant vykdyti VPT įpareigojimą – nutraukti pirkimo procedūras.

 Š. m. liepos mėn. minėtas PKPD pirkimas Susisiekimo ministerijos iniciatyva buvo laikinai sustabdytas, audito metu kilus įtarimams, kad pirkimo sąlygos riboja konkurenciją ir galimai yra pritaikytos konkrečiam tiekėjui.

 Įstaigoje Susisiekimo ministerija atlieka tarnybinį patikrinimą.

 „Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimas patvirtino ministerijos auditorių išvadas. Pirkimas privalo būti nedelsiant nutrauktas – nebus toleruojamos net menkiausios abejonės dėl skaidrumo ar sąžiningos konkurencijos ribojimo“, – sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

VPT nustatė, kad dalis pirkimo reikalavimų yra nepagrįstai aukšti, neproporcingi pirkimo objektui ir dirbtinai riboja konkurenciją. Pavyzdžiui, reikalaujama, kad tiekėjas būtų įvykdęs bent vieną statybos darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (dalyvio pasiūlymo) vertės. Tačiau šiuo pirkimu numatyta įsigyti ne tik statybos darbus, bet ir projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas bei integruotos eismo valdymo sistemos diegimą, iš kurių, kaip nurodė PKPD, pastatų statyba sudaro tik 35 proc. planuojamos pirkimo vertės. Taigi nustatytas reikalavimas dėl tiekėjo įvykdytos statybos darbų sutarties vertės yra neproporcingas perkamai pastatų statybos daliai.

 Savo išvadose VPT atkreipia dėmesį ir į ribojamą galimybę pirkime dalyvauti tiekėjams, gebantiems įvykdyti sutartį. Pažymėta, kad praktikoje dažniausiai pastatų statybą ir eismo valdymo inžinerinių sistemų įrengimą vykdo skirtingi tiekėjai arba šie darbai atliekami pagal skirtingas sutartis, todėl viena sutartis, apimanti ir rangos darbus negyvenamajame specialiosios paskirties pastate, ir eismo valdymo inžinerinių sistemų su radiacinės saugos vartais bei rentgeno aparatu įrengimą, dirbtinai riboja tiekėjų, įvykdžiusių panašias sutartis, galimybę dalyvauti pirkime.

Konkurencija taip pat dirbtinai ribojama reikalaujant, kad kiekvienas pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos partneris taikytų ISO ir kitų nurodytų vadybos sistemų standartus. VPT teigimu, toks reikalavimas yra neproporcingas teisės aktais nustatytai jungtinės veiklos sampratai, nes taip dirbtinai ribojama galimybė pirkime dalyvauti tiems tiekėjams, ypač smulkaus verslo atstovams, kurie turi teisę atlikti darbus ir atitinka statybų sritį reglamentuojančių teisės aktų privalomus reikalavimus, nors ir nėra įsidiegę atitinkamų vadybos sistemų.

 Be to, VPT pažymi, kad pirkimo techninės specifikacijos reikalavimai nebuvo tikslūs ir aiškūs, nenumatyta galimybė tiekėjams užšifruoti savo pasiūlymą, ribojamos tiekėjo galimybės pasitelkti subrangovus. Išvadoje nurodomi ir kiti nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai.

 Atsižvelgdama į nustatytus Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, VPT įpareigojo PKPD nutraukti minėto pirkimo procedūras ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Pranešimą paskelbė : Dalia Perednienė, LR Susisiekimo ministerija

Kiti skelbimai:
 
TEFAL Slow Juicer ZC255B38 Type Electric, Silver/ black, 200 W, Extra large fruit input, Number of speeds 2, 82 RPM
 
BISSET BSBE91SISX03BX
 
Dormeo Renew Eucalyptus 3.5 cm čiužinukas 90X190
 
PERFECT PRF-K07-056
 
PERFECT PRF-K07-058